Co to jest czas UTC
Redaktor: Cezary Libert SP7UKL   
11.03.2009.

Uniwersalny czas koordynowany, UTC (ang. Universal Time Clock lub Coordinated Universal Time, fr. Temps Universel Coordonné) - wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego.

By zapewnić, że Słońce średnio w ciągu roku przechodzi nad południkiem zerowym o godz. 12:00 UTC, z dokładnością nie mniejszą niż 0.9 s, od czasu do czasu do UTC dodawana jest tzw. przestępna sekunda.
Operację tę przeprowadza IERS (International Earth Rotation Service).

Coordinated Universal Time jest wyrażany za pomocą 24-godzinnego zegara i wykorzystuje kalendarz gregoriański.
Jest używany w nawigacji lotniczej i morskiej, gdzie jest znany pod swoją wojskową nazwą "Zulu time" ("Zulu" w alfabecie fonetycznym odpowiada literze "z", oznaczającej południk zerowy, czyli długość geograficzną 0, w angielskiej miejscowości Greenwich).

UTC został zdefiniowany przez Comité Consultatif International pour la Radio (CCIR), poprzednika Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej. Pełną definicję zawiera CCIR Recommendation 460-4 lub ITU-T Recommendation X.680 z lipca 1994 roku.

Akronim UTC jest niezależny od języka i odpowiada w języku angielskim nazwie "Coordinated Universal Time", a w języku francuskim "Temps Universel Coordonné".
W komunikacji radiowej na morzu i w powietrzu poza określeniem "Czas Zulu" używa się również rozwinięcia akronimu "Universal Time Correct".

W Polsce stosuje się czas UTC(PL) - wprowadzony w 2003 r. ustawowo jako czas urzędowy, do zastosowań oficjalnych, udostępniany z dwóch adresów IP:

  • 212.244.36.227 [do 14 maja 2008: 212.244.160.67] – tempus1.gum.gov.pl
  • oraz 212.244.36.228 [do 14 maja 2008: 212.244.160.68] – tempus2.gum.gov.pl

przez Główny Urząd Miar, oraz czas UTC (AOS) - podawany do celów naukowych przez jednostkę PAN Obserwatorium Astrogeodynamiczne w Borowcu.

Zmieniony ( 23.03.2009. )